Voorbij de Moeder Wond….

Moederwond zwartwit3

Velen van ons stralen meestal… NIET

Het is een natuurlijke gave van vrouwen om te stralen & onze omgeving op te laten lichten. Vrouwelijk is ook onze ‘innerlijke ruimte’ (fysiek, emotioneel & spiritueel) om diverse ideeën, mensen en groepen vast te houden, te omvatten en lief te hebben. Onze essentie expandeert zich op natuurlijke wijze. Wij zijn dragers van Leven. Desalniettemin stralen velen van ons meestal… NIET of slechts op halve kracht. Hoe kan dit? Een stralende, stromende vrouw is tenslotte een vrouw die in het hart van haar kracht staat en in de kracht van haar hart. Het antwoord is, dat het collectief & eeuwenoud is, samenhangt met onze patriarchale samenleving én…. met de mysterieuze ‘Moeder Wond’*.

De pijn van vrouw-zijn

Wellicht (h)erken je de pijn van niet (goed) genoeg te zijn, schaamte, alsof er iets ‘mis’ is met je, het gevoel dat je klein moet blijven ‘in ruil’ voor liefde (van moeder, man en maatschappij) en/of een aanhoudend gevoel van schuld, wanneer je méér wilt dan je nu hebt. Dàt is de pijn van de Moeder Wond. Wanneer vrouwen niet hun volledige zelf (durven) zijn, zich gemakkelijk slecht laten behandelen, zich verantwoordelijk voelen voor het geluk van een ander, zichzelf saboteren en andere vrouwen als ‘rivale’ zien,…. Dan zijn dàt de manieren hoe de Moeder Wond zich toont. Het is de pijn van vrouw-zijn, inclusief de (ont-kracht-ende) overlevingsmechanismen om met deze pijn om te gaan. Hoewel véél vrouwen zich hierin zullen herkennen, vermoeden weinig vrouwen dat dit fenomeen iets met een ‘moederwond’ te maken zou kunnen en/of is het taboe om het openlijk over de pijn van deze ‘moederwond’ te hebben. Maar het is niet iets ‘persoonlijks’. De ‘Moeder Wond’ is een collectieve, onbewuste dynamiek en wordt van moeder op dochter in alle (patriarchale) culturen over de hele wereld al generaties lang doorgegeven.

Of je bent krachtig. Of je bent geliefd

Dochters die opgroeien in een patriarchale cultuur hebben vaak een gevoel dat ze moeten kiezen tussen krachtig zijn of geliefd zijn. De meeste dochters kiezen ervoor geliefd te zijn, omdat er een angstwekkend besef is dat zelfrealisatie en empowerment betekenen dat ze de liefde van belangrijke personen in hun leven, vooral de moeder, zullen verliezen. Daarom blijven vrouwen klein en onvervuld, en geven onbewust de moederwond door aan de volgende generatie. Vrouwen hebben een vaag maar krachtig besef dat ‘in hun volledige, eigen kracht staan’ relaties zal beschadigen. En vrouwen wordt boven alles geleerd relaties te koesteren.

Een diepe woede tegen de patriarchale samenleving

Bij veel vrouwen en moeders smeult bovendien onderhuids een diepe woede tegen de patriarchale samenleving, die van vrouwen van oudsher verlangt dat ze zichzelf opofferen en uitputten om kinderen te bemoederen, mannen te verzorgen en te behagen, zo perfect en aantrekkelijk mogelijk te zijn, andermans pijn te dragen en te transformeren en hun eigen dromen op te geven, opdat ‘anderen’ (veelal mannen) in hun plaats kunnen schitteren. Er lijkt gewoon geen RUIMTE te zijn voor vrouwen om hun eigen potentieel voluit te ontplooien. Deze woede lijkt ons overigens in eerste instantie ook ‘kracht’ en ‘vuur’ te schenken, waardoor we er onbewust soms decennialang aan vasthouden en onszelf energetisch blokkeren. Helaas is dit een energie die op de lange termijn uitput en opbrandt, wanneer zij niet wordt gebruikt om onze eigen dromen te verwezenlijken, voor onszelf op te komen, voor onszelf te kiezen of onze kracht terug op te eisen. In plaats van een stralende, naar buiten schijnende zon, die voedend is en eindeloos blijft stromen en stralen, implodeert deze energie van vrouwen, die geleerd is zich klein en in te houden, in een tegenovergesteld zuigend, zwart gat, waarin vrouwen uiterst vatbaar worden voor depressies, eetstoornissen en verslavingen.

Innerlijk vuur

Wanneer wij in dit besef geheel durven ontspannen en onszelf vergeven voor het vasthouden en cultiveren van deze woede, dan ontstaat er weer RUIMTE voor een ànder innerlijk vuur, die zacht gloeit, verwarmt, ontkrampt, koestert en zich moeiteloos uitbreidt, zodat we gevuld en vervuld worden met ‘voeding’ die gemaakt is van licht, liefde en leven(digheid) en vervolgens expandeert voorbij onze fysieke grenzen. Zo binnen, zo buiten. In dit proces kunnen wij vrouwen elkaar steunen en dragen, zodat we gezamenlijk een gewijde, veilige ruimte kunnen scheppen, die beziel(en)d en helend is en waarin wij onze gemeenschappelijke pijn kunnen delen en  transformeren.

De moederwond gaat dus uiteindelijk niet over je moeder

Het gaat over jezelf en je talenten zonder schaamte omarmen. Dit is jouw reis. Jij bent onschuldig. Neem je kracht terug. Neem je verantwoordelijkheid. Transformeer je pijn. En sta op. Als we de Moeder Wond (h)erkennen bij onszelf en helen, zal de kracht-dynamiek meer en meer oplossen, omdat vrouwen elkaar niet langer vragen klein te blijven om hun eigen pijn te verzachten. En kunnen wij bovendien stoppen om onze woede nog langer op ons kind of patriarchale maatschappij te projecteren en ons ‘slachtoffer’ te voelen. Laat ons ontspannen in onze verkramping. Laat ons onze ‘leegte’ niet langer als een ‘gat’ of ‘wond die maar niet wil helen’ zien, maar als ons eigen, unieke, vrouwelijke talent. En haar geheel omarmen en doorgloeien met koesterende, voedende Moeder-energie. waarin wij vol-ledig kunnen Zijn, kunnen ontvangen en anderen (wanneer we dat willen) kunnen uitnodigen mét ons vol-ledig te Zijn. Dit is de manier waarop losse delen, losse bladzijden van ogenschijnlijk losse verhalen en losse botten van alle gewonde vrouwen door alle tijden heen, opnieuw hun plek krijgen en door de tedere omhelzing van alle vrouwen NU, terug één Lichaam, één onbegrensde Ruimte, één Kosmos wordt, waarin iedereen warm welkom is.

Dus, vrouw:

Dans deze vrijheid. Dans deze grootsheid. Er is NU enorme stuwkracht. Laten we samen walsen naar grootsheid, waarin vrouwelijk lijden moeiteloos verandert in vrouwelijk leiden. Laat ons eindeloos stralen!

___________________________________________________________________________

* ‘Moeder Wond’ is een term die door auteur en ‘vroedvrouw van het hart’ Bethany Webster bedacht en uitgewerkt is in een serie artikelen.

Laat een bericht achter