PresentChild

PresentChild logo website

Je kind gebruikt zijn gedrag, spel, ontwikkeling of zelfs fysieke klachten als taal om duidelijk te maken wat er bijgestuurd mag worden in jouw leven, relatie of gezin. Daar gehoor aan geven betekent een verrijking voor jezelf én het werkt ook positief door op het gedrag en de gezondheid van je kind.